مراحل دیجیتال ایمپلنت

مراحل دیجیتال ایمپلنت

مراحل دیجیتال ایمپلنت   ایمپلنت گذاری دیجیتال شامل مراحلی است که به ترتیب و با دقت بالا توسط تیم درمانی صورت می پذیرد. این پروسه شامل مراحل زیر می باشد: تهیه کلیشه رادیوگرافی CBCT توسط رادیولوژی دهان، فک و صورت از طرف رادیولوژی فایل استخوان فک بیمار برای پزشک ارسال میگردد.     پزشک از…