مراقبت های لازم بعد از دندان پزشکی

مراقبت های لازم بعد از دندان پزشکی

مراقبت های لازم بعد از دندان پزشکی :   مراقبت بعد از کشیدن دندان: گاز استریل گذاشته روی دندان را تا نیم ساعت به آرامی فشار داده و نگه دارید مک نزنید آب دهان را به صورت مداوم خالی نکنید روج خونابه از دهان در یکی دو روز اول طبیعی است و نیازی به مراجعه…