کرونا ویروس

توصیه هایی در مورد کرونا ویروس

توصیه های سازمان بهداشت جهانی در مورد کرونا ویروس : کرونا ویروس از پوست سالم عبور نمی کند و تا ده دقیقه بیشتر روی دست زنده نمی ماند. پس اگر دستکش ندارید هیچ مشکلی ندارد؛ فقط دستان خود را نباید به دهان و بینی خود بزنید و باید آن هارا بشویید. کرونا ویروس روی سطوح…