خدمات کلینیک تخصصی دکتر بیرنگ از گذشته تا به امروز

  • انجام خدمات دندانپزشکی با بروزترین روش ها.
  • کاشت ایمپلنت تبه صورت نخصصی تا به امروز که در کلینیک ما ایمپلنت دیجیتال نیز انجام می گردد.
  • مشاوره و معاينه سوس نتيجه گیری برای انجام خدمات مورد نشاز هر شخص
  • به کاربردن تکنولوژی روز 
۳
image-layers-1_3

تأسیس کلینیک

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

فوق تخصص ایمپلنت

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

تعداد بیماران

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

ارتقاء تجهیزات

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

خدمات درمان و زیبایی کلینیک

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

image-layers-2_1
image-layers-2_3
image-layers-2_4

دلایل انتخاب کلینیک دکتر بیرنگ

کیفیت

خدمات

تجهیزات

در کلینیک دکتر بیرنگ تمامی خدمات و تجهیزات متناسب هر درمان با بهترین کیفیت و استفاده از بروزترین تکنولوژی انجام می گیرد. 

تمام خدمات بروز درمان و زیبایی از جمله ایمپلنت دیجیتال و دندانپزشکی زیبایی در کلینیک تخصصی دکتر بیرنگ انجام می شود.

با پیشرفت تکنولوژی در خدمات دندانپزشکی نیز تجهیزات پیشرفت بیشتری کردند که در کلینیک ما بروزترین تجهیزات آماده خدمت رسانی می باشد.