ایمپلنت دیجیتال تمام دهان یک روزه

در یک روز بیمار را تحت جراحی ایمپلنت قرار می دهیم و پس از قرار دادن همه ایمپلنت ها، روکش ها را بلافاصله قرار خواهیم داد.

بیمار با مراجعه به طب تحت معاینه کلینیکی قرار می‌گیرد.
سپس از دهان بیمار بوسیله اسکنر داخل دهانی قالبگیری و تصویر برداری دیجیتال انجام می‌پذیرد.
در مرحله بعدی بیمار رادیوگرافی cbct انجام می دهد.
تیم تخصصی دیجیتال مرکز ، طراحی کامپیوتری روی فک انجام داده و پس از آماده سازی راهنمای جراحی و روکش های فوری درمان آماده انجام می باشد.
در نهایت طی یک جلسه درمانی ، کلیه ایمپلنت ها برای بیمار جراحی شده و روکش تمام فک فوری در همان جلسه تحویل دا ه می شود

ایمپلنت دیجیتال تمام دهان
ایمپلنت دیجیتال تمام دهان یک روزه
ایمپلنت دیجیتال تمام دهان