عمل لیفت لثه

عمل لیفت لثه

عمل لیفت لثه افرادی که از لبخند خود راضی نیستند و اعتماد به نفس آنان تضعیف شده، نیازمند عمل لیفت لثه هستند. البته این عمل بیشتر جنبه زیبایی دارد هر چند که ممکن است بنا به بیماری‌های لثه فرد نیازمند این عمل احتیاج داشته باشد. عمل لیفت ممکن است با تیغ جراحی انجام شود و…